Vastgoedbeheer

Innovatief en maatwerk vastgoedbeheer

Om een optimaal rendement op uw vastgoed te kunnen behalen is het van belang dat u uw woning(en) in beheer geeft bij een vastgoedbeheerder die heeft aangetoond uitstekende rendementen te kunnen realiseren. Vastgoedbeheerder HousingWell BV in Dordrecht voldoet aan dit profiel. Zij is door jarenlange ervaring uitgegroeid tot één van de meest gerenommeerde vastgoedbeheerders in de regio Zuid-Holland.

Op het gebied van vastgoedbeheer kunt u bij HousingWell BV kiezen uit drie vormen, te weten: financieel beheer, technisch beheer en commercieel beheer. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in inhuur/verhuur. Intensieve samenwerking met enkele woonbemiddeling partners heeft voor een unieke positie gezorgd, waardoor leegstand een voor ons nagenoeg onbekend begrip is.

Professioneel vastgoedbeheer is maatwerk. De ervaren specialisten van HousingWell BV helpen u graag op weg om een optimaal rendement te realiseren. HousingWell BV is een flexibele organisatie die bekend staat om haar kwaliteit van dienstverlening en uitstekende service. Bij vastgoedbeheerder krijgt uw vastgoed de aandacht die het verdient!

Vastgoedbeheerder HousingWell BV onderscheidt zich in:

 • Stipte huurincasso en debiteurenbewaking op de betreffende maand;
 • Maatwerk vastgoedbeheer;
 • Meedenken met verhuurder om een optimaal rendement te realiseren;
 • Duidelijke communicatie met verhuurder en huurder;
 • Flexibele organisatie dankzij korte lijnen met tijd en aandacht voor uw vastgoed;
 • Effectieve klachtenafhandeling zoals van een beheerder verwacht mag worden;
 • Heldere, transparante administratie;
 • Indien nodig inschakelen van landelijk incassobureau;

Waarom de diensten van een vastgoed beheerder inschakelen?

Een van de redenen om uw woning(en) in beheer te geven is gemak. U geniet van uw rendement zonder dat u daar verder omkijken naar heeft.

Een andere belangrijke reden is het fiscale aspect. Wanneer u meerdere woningen in uw bezit heeft en daar geen actief werk voor verricht kunnen hier interessante belastingvoordelen aan verbonden zijn, op het moment dat u uw vastgoed in beheer heeft bij een professionele vastgoedmanager.

Voor mensen die, al dan niet, tijdelijk naar het buitenland gaan, biedt HousingWell BV de mogelijkheid het vastgoed beheer op zich te nemen. U hoeft dus geen familie of vrienden met het beheer op te zadelen en u weet zeker dat uw woning op een professionele wijze wordt beheerd.

HousingWell BV biedt verschillende vormen van vastgoedbeheer aan

COMMERCIEEL BEHEER / VERHUUR

Voor het behalen van een optimaal rendement is het belangrijk om leegstand tegen te gaan. HousingWell BV helpt u bij het promoten van uw woning bij relevante partijen en het selecteren van een geschikte huurder. Zo hoeft uw woning nooit onnodig leeg te staan. U heeft één aanspreekpunt en het verhuurtraject wordt geheel voor u verzorgd. U vindt onderstaand een overzicht van activiteiten die hieronder vallen.

Huurprijsvaststelling

 • Aanbieden van de woonruimte;
 • Bezichtigen met kandidaat-huurder(s);
 • Eventueel inschakelen netwerk van makelaars en bemiddelaars;
 • Screenen van kandidaat-huurder(s);
 • Advies en begeleiding bij het voeren van huurprijs en/of contractonderhandelingen;
 • Opstellen van huurcontracten;
 • Signaleren van marktontwikkelingen en trends t.a.v. huurprijzen en marktpositie;
 • Behandelen van huuropzeggingen;
 • Adviseren, begeleiden en controleren van promotionele activiteiten.

FINANCIEEL BEHEER

Het belangrijkste aspect van het verhuren van vastgoed is uiteraard de zekerheid dat de huurpenningen (tijdig) worden voldaan door de huurder. Dit vereist de nodige discipline van zowel huurder als verhuurder. Met ons Financieel Beheerpakket kunnen wij u op dit gebied ontzorgen en deze werkzaamheden uit handen nemen. Bij de verhuur van meerdere objecten zijn hier ook interessante fiscale voordelen aan verbonden.

Wanneer HousingWell BV het financieel beheer overneemt dragen wij zorg voor de incheck. Er wordt een opleverrapport opgesteld en een fotoreportage gemaakt, zodat voor alle partijen duidelijk is in welke staat de woning verkeert tijdens de sleuteloverdracht.

Vastgoedbeheerder HousingWell BV heeft aantrekkelijke samenwerkingsverbanden met diverse nutsbedrijven en zal indien gewenst nieuwe huurders begeleiden bij de aanmelding voor gas/water/elektra/televisie en internet. Indien uw woonruimte inclusief voorschot gas/water/elektra en overige leveringen en diensten wordt verhuurd, zullen wij voor u dit administreren, verrekenen en de eindafrekening opmaken.

De kosten van het financieel beheerpakket bedragen 5% van de maandelijkse huur exclusief 21% btw.

Deze kosten zijn alleen van toepassing wanneer de woning daadwerkelijk verhuurd is. Bij meerdere objecten is een offerte op maat mogelijk.

TECHNISCH BEHEER

Wanneer u kiest voor technisch beheer dragen wij zorg voor het opvangen en afhandelen van eventuele vragen, klachten en/of storingen van huurder en verhuurder. Hierbij kunt u denken aan:

 • De juiste bedrijven inschakelen of de eventueel door u opgegeven referenties;
 • Communicatie tussen de huurder en het in te schakelen bedrijf / persoon;
 • Verzorgen van toegang tot uw vastgoed indien u of uw huurder verhinderd is ;
 • Kostenbewaking van de werkzaamheden;
 • Uiteraard brengen wij u als eigenaar hiervan altijd op de hoogte. Alleen in het geval van een spoedreparatie, zoals een kapotte gas- of waterleiding e.d., is HousingWell BV gemachtigd reparaties uit uw naam uit te laten voeren wanneer u niet te bereiken bent, om vervolgschade te voorkomen;
 • HousingWell BV werkt alleen samen met gerenommeerde bedrijven uit de regio waar uw vastgoed is gevestigd. In geval van klein onderhoud of kleine reparaties beschikt HousingWell BV over een technische dienst waar tegen een schappelijk tarief gebruik van gemaakt kan worden;

De kosten voor technisch beheer inclusief financieel beheer bedragen 8% van de maandelijkse huur exclusief 21% btw.

Deze kosten zijn alleen van toepassing wanneer de woning daadwerkelijk verhuurd is. Bij meerdere objecten is een offerte op maat mogelijk.

INHUUR / VERHUUR

HousingWell BV werkt voor een aantal grote (inter)nationale bedrijven, die continu huisvesting nodig hebben ten behoeve van hun personeel. Wij dragen er zorg voor, dat aan de hand van de door het bedrijf geleverde planning, het personeel in een volledig ingerichte woning aankomt en zodoende meteen aan het werk kan. Om aan de wensen van bedrijven te kunnen voldoen en de onder verandering onderhevige planningen huren wij woningen in voor deze bedrijven.